Subsidie sanering asbestdaken

Haarlem, vrijdag 7 december 2018

Per 31 december 2024 geldt er een verbod op asbestdaken. De afgelopen maanden zijn er diverse signalen afgegeven dat er belemmeringen zijn met betrekking tot de sanering. Zo is de hiervoor beschikbare subsidiepot inmiddels leeg. Middels dit bericht geven we graag een beknopt overzicht van relevante gebeurtenissen met betrekking tot dit onderwerp.

Om de nog 80 miljoen vierkante meter aan daken met asbest in Nederland te saneren is eerder al 75 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie is op dit moment al volledig benut. Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van I&W voor het jaar 2019 heeft de SP aangegeven dat dit gehele bedrag in 2019 benut zal zijn. Een amendement om de subsidiepot daarom weer met 75 miljoen te vullen werd echter door de Tweede Kamer verworpen.
 
Gesaneerde asbestdaken zijn per 1 januari 2019 vermoedelijk wel vrijgesteld van afvalstoffenheffing, dankzij een aangenomen amendement van de Tweede Kamerleden Stoffer (SGP), Omtzigt (CDA) en Ziengs (VVD). Via deze weg wil men boeren en bedrijven die nog moeten saneren tegemoetkomen. De vrijstelling geldt alleen voor asbestplaten die dienen als dakbedekking.
 
De Tweede Kamer zal vermoedelijk volgend jaar debatteren met de staatssecretarissen van SZW en I&W over het feit dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche. Dit debat is aangevraagd door de SP en zal zowel over de versnellingsaanpak van de asbestsanering als de gezondheidsaspecten voor de sector gaan. Er zijn ook signalen dat de regelgeving rondom werken met asbest zo streng is dat dit de sanering aanzienlijk vertraagd.
 
In 2022 zal moeten blijken of bovengenoemde problemen voldoende zijn opgelost. Voor dat jaar zal het ministerie van I&W aan de Tweede Kamer berichten over de stand van zaken. De Tweede Kamer kan dan beoordelen of de praktijk klaar is voor een asbestverbod en welke flankerende maatregelen eventueel nodig zijn.

terug naar het nieuwsoverzicht