Rijksbijdrage Starterslening in 2013

Haarlem, dinsdag 18 december 2012

De rijksbijdrage voor de Starterslening is vanaf 1 januari 2013 van kracht. Dankzij de rijksbijdrage van 20 miljoen euro legt het Rijk de ene helft van de Starterslening in. Gemeenten (en provincies) leggen de andere helft in. Gemeenten die de Starterslening voeren komen in aanmerking voor de rijksbijdrage als de hoofdsom van de Starterslening niet meer is dan 20% van de verwervingskosten. De totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de verwervingskostengrens volgens actuele NHG normen. De starter mag niet eerder eigenaar zijn geweest van een koopwoning.

4400 Startersleningen 
Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst stimuleert met deze rijksmaatregel lokale overheden om de Starterslening in te zetten. Inmiddels hebben meerdere gemeenten bij SVn interesse getoond om de Starterslening (weer) te gaan inzetten. Dankzij de 20 miljoen euro rijksbijdrage kunnen de kosten worden gedekt voor ongeveer 4400 Startersleningen. 

Over de gemeentegrens 
Het is voor gemeenten relatief eenvoudig om gebruik te maken van de rijksbijdrage. Jan Willem van Beek: ‘ook provincies tonen extra interesse. In de provincies Overijssel en Limburg delen de provincies al in de kosten van de gemeenten. Aangezien veel gemeenten minder financiële ruimte hebben overwegen nu meer provincies een deel van de 50% gemeentelijke kosten over te nemen. Hier is natuurlijk veel voor te zeggen. De woningmarkt houdt namelijk niet op bij de gemeentegrens!’ 

Wie het eerst komt .. 
De rijksbijdrage kent het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De datum van ontvangst van de aanvraag bij SVn is daarbij geldend. Meer informatie staat op www.svn.nl. Verdere informatie over de financieringsmogelijkheden voor starters zal zijn in te zien in het dossier Koopwoning op www.rijksoverheid.nl.

terug naar het nieuwsoverzicht