NVM: taxateur moet de poortwachter zijn

Haarlem, donderdag 14 maart 2019

De Nederlandse Bank (DNB) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van taxaties. DNB constateert daarbij dat de taxatiewaarde in 95% van de taxaties gelijk of hoger is dan de koopsom. DNB concludeert dat er maatregelen gewenst zijn om de onafhankelijkheid van de taxaties te verbeteren.

“Het is niet vreemd dat de taxatiewaarden in lijn liggen met de koopsommen van woningen. Dat is juist goed”, stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Dat geeft aan dat de taxateur een professioneel en reëel beeld heeft van de, veelal lokale, woningmarkt en zowel de taxateurs als de aan- en verkoopmakelaars hun werk goed doen.”

Ook stelt Jaarsma de onafhankelijke positie van de taxateur een groot goed te vinden. Hoe vrijer van externe invloeden de taxateur zijn werk kan doen hoe beter. “Je moet de vraag stellen wat de rol van de taxateur in het koopproces moet zijn. Fungeert hij als uitsmijter achteraf, dus uitsluitend voor de financiering en is hij daarmee eventueel de noodrem? Of is de taxateur een poortwachter die vooraf de waarde van een object bepaalt, en zo met gedoseerd afremmen zorgt dat men niet uit de bocht vliegt? Als DNB dat bedoelt met een afremmende werking die van taxaties uit zou moeten gaan dan zijn we het snel eens.”

Jaarsma: “Op dit moment is de taxateur vaak nodig om de financiering rond te krijgen. In beginsel om de geldverstrekker een gefundeerde afweging te kunnen laten maken of het onderpand voldoende waarde vertegenwoordigt ten opzichte van de te verstrekken lening. Het is dus eigenlijk veel belangrijker om de waardevastheid vast te stellen. Daarbij tellen ook aspecten zoals de mate van verduurzaming, voorzieningen in en rondom het pand, onderhoud, courantheid, etc.”

De waarde van een huis is niet op de euro nauwkeurig te bepalen. Een taxateur werkt met marges. “Hij zal tot de conclusie komen dat een huis rond een bepaald bedrag waard is. In het taxatierapport moet hij echter een vast bedrag noemen. In hun werk krijgen taxateurs vaak de transactieprijs door wanneer ze een object gaan beoordelen. Als de transactieprijs zich binnen de door de taxateur vastgestelde waardemarge bevindt, zal hij vaak geen reden zien om op een ander exact bedrag te taxeren.”

Ik pleit voor de taxateur als poortwachter. Hij of zij moet aan het begin van het aankoopproces al het waardeoordeel kunnen vellen en deze bevindingen moeten in te zien zijn door potentiële kopers. Op basis van deze informatie zou wat mij betreft het koopproces moeten starten. Dat laat potentiële kopers nog steeds vrij om meer te betalen voor een woning wanneer ze dat willen. Dat zullen ze dan wel uit andere middelen moeten betalen.

terug naar het nieuwsoverzicht