Minder transacties, prijzen onder druk

Haarlem, donderdag 7 juli 2011

In totaal werden er in het lentekwartaal in de hele markt 30.300 woningen verkocht, een stijging van 7% ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit is teleurstellend, omdat het tweede kwartaal doorgaans beter scoort (een gemiddelde plus van 12,5%). Ten opzichte van het tweede kwartaal 2010 lag het aantal verkopen meer dan 8% lager. Na de slechte start van het jaar bleef de woningmarkt in het lentekwartaal dus kwakkelen. Op jaarbasis worden door NVM-makelaars nu bijna 91.000 woningen verkocht, vergelijkbaar met ongeveer 120.000 woningen voor de totale markt. 

 

Het aantal transacties op jaarbasis bij NVM-makelaars.

Wennen aan lager prijsniveau

De prijzen bleven ook in het tweede kwartaal onder druk staan. De prijs voor de gemiddeld verkochte woning ligt nu 2,2% lager dan in dezelfde periode een jaar geleden. De gemiddelde woning gaat nu voor een bedrag van 234 duizend euro van de hand. De prijsdaling is bij alle woningtypen zichtbaar. De prijs van een tussenwoning daalde in een jaar tijd het sterkst, met 3%. De prijsdaling van appartementen bleef beperkt tot 1,6%, maar dit is vooral te wijten aan de achtergebleven verkopen aan de onderkant van de appartementenmarkt.

De transactieprijsontwikkeling van verkochte woningen. In de staafjes de ontwikkeling t.o.v. een kwartaal geleden, de lijn geeft het gemiddelde over de laatste 4 kwartalen en laat een dalende tendens zien.

Aanbod koopwoningen naar nieuwe recordhoogte

Het aantal woningen dat momenteel op de koopwoningmarkt aangeboden wordt, is het afgelopen kwartaal ruim door de 200.000-grens heengegaan. In totaal proberen zo’n 207.000 woningverkopers een koper te vinden voor hun woning. 155.000 verkopers doen dit bij een NVM-makelaar. Daarmee staat inmiddels één op de twintig bestaande koopwoningen te koop.Het aantal woningen in aanbod (bij NVM-makelaars). Het afgelopen kwartaal is het aantal woningen in aanbod toegenomen tot bijna 155.000 woningen (totale markt naar schatting 207.000 woningen). 

 

Het aantal woningen in aanbod (bij NVM-makelaars). Het afgelopen kwartaal is het aantal woningen in aanbod toegenomen tot bijna 155.000 woningen (totale markt naar schatting 207.000 woningen).

terug naar het nieuwsoverzicht