Meer hypotheekruimte energiezuinige woning

Haarlem, vrijdag 2 december 2011

Op 16 november 2011 heeft minster Donner een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de verhoging van hypotheekruimte voor energiezuinige woningen.

In de huidige Voorwaarden en normen voor de NHG is de mogelijkheid opgenomen om voor het treffen van energiebesparende voorzieningen tot een bedrag van 6.500 euro buiten beschouwing te laten bij de berekening van de financieringslast. 

In de brief wordt aangegeven dat deze ruimte nu wordt verhoogd tot 8.000 euro. Ook geeft de minister aan dat hij het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft gevraagd in 2012 opnieuw de mogelijkheden uit te werken voor een verhoging van de extra leencapaciteit voor energiebesparende maatregelen.

terug naar het nieuwsoverzicht