Herstel woningmarkt zet door

Haarlem, maandag 14 oktober 2013

Eind september is er een enquête gehouden onder wonen-makelaars van de NVM. Zij geven op dit moment gemiddeld een 4,6 voor de staat van de woningmarkt. Nog niet eerder sinds we vragen om een cijfer te geven aan de woningmarkt (2e kwartaal 2010), was de beoordeling zo hoog.

 
Positieve signalen zetten door
Het vorige kwartaal was al te zien dat makelaars positiever oordeelden over de woningmarkt. Verschillende indicatoren gaven aan dat er een voorzichtige kentering in de woningmarkt zichtbaar is. Deze ontwikkeling wordt dit kwartaal bevestigd. Zo is het aandeel in aanbod staande woningen waarvoor nauwelijks tot geen aandacht is van potentiële kopers dit kwartaal wederom gedaald. Vorig jaar bedroeg dit aandeel nog 56%, dit kwartaal 53%.

 

 
Makelaars is gevraagd hoe groot het aandeel is van het woningaanbod dat gedwongen binnen een kwartaal verkocht moet worden (al dan niet executieverkoop). Volgens makelaars is dit 8%, evenveel als het vorige kwartaal. Scheidingen zijn nog steeds de belangrijkste reden voor gedwongen verkoop. Het in bezit hebben van twee huizen wordt steeds minder vaak als reden genoemd.

Een indicator waaruit blijkt dat het vertrouwen in de woningmarkt nog niet terug is, is het aandeel huishoudens dat eerst wil verkopen voordat ze een woning kopen. Na drie kwartalen waarin sprake was van een daling, is nu weer een (lichte) stijging te zien.

Gedwongen onderhandse verkoop
Het themagedeelte richtte zich dit kwartaal op de gedwongen onderhandse verkoop. 5% à 10% van de in 2013 tot nu toe verkochte woningen, is op die manier verkocht. Opdrachten bij een gedwongen onderhandse verkoop staan meestal al via de woningeigenaar uit bij de makelaar. Vrijwel altijd ziet een makelaar van tevoren aankomen dat een object gedwongen verkocht moet worden. In 80% van de gevallen neemt de makelaar daarom al zelf contact op met de bank. 

Nadeel is dat er veel extra eisen aan en handelingen van de makelaar vereist zijn, terwijl de beloning in de vorm van courtage juist omlaag gaat.
Ook via een (hypotheek)bank komen bij makelaars veel opdrachten tot gedwongen onderhandse verkopen binnen. Makelaars geven aan dat bij deze opdrachten de beloningen steeds meer onder druk komen te staan, met name gezien de tijd die ze ermee kwijt zijn.

Dit is ook het geval bij makelaars die de opdracht tot gedwongen verkoop binnenkrijgen via een netwerkbedrijf, zoals Makelaarsnetwerk of het Nationaal Makelaars Collectief. Deze manier van opdrachtverkrijging komt echter in verhouding niet vaak voor.
 
Vooruitzichten
Voor het vierde kwartaal verwachten makelaars een stijging van het aantal transacties van ruim 7%. De verwachting wat betreft de gemiddelde prijsontwikkeling is 1%.

Positieve ontwikkelingen die bijdrage aan deze stijging en die eveneens volgens de makelaars de groei verklaren van het afgelopen kwartaal zijn onder andere de goede betaalbaarheid , de lage hypotheekrente, positieve berichtgeving in de media en het stijgende consumentenvertrouwen. Een deel van de makelaars geeft wel aan dat er geen positieve ontwikkelingen te noemen zijn voor het komende kwartaal.

(Angst voor) baanverlies, onzekerheid vanwege het onduidelijke kabinetsbeleid en de aangekondigde bezuinigen, de verlaging van de NHG-grens en de slechte economie zijn veelgenoemde ontwikkelingen die juist van negatieve invloed zijn op de woningmarkt. 

terug naar het nieuwsoverzicht