Doorrekening klimaatakkoord

Haarlem, vrijdag 6 december 2019

Onlangs heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de doorrekening van het klimaatakkoord gepresenteerd. Deze doorrekening richt zich met name op de budgettaire consequenties op overheidsniveau en de hiermee samenhangende huishoudinkomens.

Voor ons als NVM is de eerdere berekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van het vorig jaar gepubliceerde Ontwerp Klimaatakkoord interessanter, aangezien dit op woning- en wijkniveau meer inzicht geeft in de technische en financiële obstakels. Deze doorrekening is hier terug te vinden: https://www.pbl.nl/publicaties/effecten-ontwerp-klimaatakkoord

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uiteraard ook gekeken in hoeverre het definitieve akkoord afwijkt van het ontwerp van vorig jaar. Daarbij ziet zij nog steeds een aantal grote uitdagingen. Deze kunt u hier nalezen: https://www.pbl.nl/publicaties/het-klimaatakkoord-effecten-en-aandachtspunten

Als NVM onderschrijven wij de uitdagingen die het PBL signaleert. Wij voorzien daarnaast een stapsgewijze aanpak van particuliere woningen waarbij eigenaren – passend bij hun woon- en investeringshorizon – vanuit eenvoudige maatregelen toewerken naar de 2030 doelstellingen.

terug naar het nieuwsoverzicht