Blok zoekt alternatieven energielabel

Haarlem, woensdag 6 februari 2013

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft op een rij gezet hoe andere EU-landen omgaan met de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwde Omgeving. Deze richtlijn schrijft onder meer voor dat de verplichting van het energielabel bij verkoop of verhuur gehandhaafd moet worden en gesanctioneerd bij niet naleven.

Blok werkt aan een nieuw voorstel voor de implementatie van die richtlijn, nadat de Tweede Kamer in november 2012 een eerder voorstel tot onder andere een overdrachtsverbod bij ontbreken van een energielabel had verworpen. Dit gebeurde mede naar aanleiding van een lange, intensieve lobby vanuit de NVM.

In vervolg op het verwerpen van het gehele wetsvoorstel en naar aanleiding van (eerder) aangenomen amendementen en moties, heeft de minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. 

Hieruit blijkt dat naast Nederland ook veel andere lidstaten de richtlijn nog niet volledig hebben geïmplementeerd. Ook wordt het eerder al door de NVM geschetste beeld bevestigd, dat in de landen waar al wel handhaving en sanctionering van toepassing is, deze bij lange na niet zo streng is vorm gegeven als in het verworpen Nederlandse wetsvoorstel werd voorgesteld. De weinige voorstanders van een duur en met zwaarst mogelijke sancties omgeven energielabel beweerden dan ook ten onrechte lange tijd het tegenovergestelde. 

In Zweden blijkt zelfs een succesvolle invulling van de richtlijn te zijn, die geen enkele sanctie met zich meebrengt. Dit voorbeeld - en ook de mogelijkheden die een laagdrempelig, goedkoop en betrouwbaar Energielabel Light met zich meebrengt – biedt perspectief voor een gedegen, breed gedragen alternatief, waar de NVM al sinds jaar en dag voor pleit: niet sanctioneren maar stimuleren. 

Ook minister Blok noemt vooral Zweden als voorbeeld om nader te onderzoeken. Hoe dan ook zegt hij in zijn brief andermaal toe bezig te zijn met alternatieven voor een minder ingewikkeld energielabel en soepeler beleid daaromtrent. Vanzelfsprekend houdt de NVM zich nauw betrokken bij dit dossier.

terug naar het nieuwsoverzicht