Weinig draagkracht energielabel

Haarlem, vrijdag 1 augustus 2008

De NVM maakt zich zorgen over de huidige ontwikkelingen omtrent het energielabel. Hoewel het energielabel verplicht is, is het draagvlak onder de consumenten bijzonder gering. En daar loopt de makelaar tegen aan in de dagelijkse praktijk. Het overheidsbeleid richt zich daarbij vooral op invoering van het label, maar stimuleert woningbezitters niet om daadwerkelijk energiebesparende maatregelen te nemen.

De NVM overlegt daarom met VROM om deze situatie te verbeteren. Daarbij staan de kwaliteit en informatie op het label centraal. Het energielabel moet worden verrijkt met informatie die er voor de consument echt toe doet. De consument moet zich in het label kunnen herkennen en moet helder zicht hebben op de kosten en de besparingen. Ze moet direct kunnen zien wat de invloed is van de woningverbetering op de hoogte van het label.

Een dergelijk energielabel zal weliswaar duurder zijn, maar wel waardevoller voor de consument. Om echt resultaat te bereiken moet de consument worden verleid om de maatregelen daadwerkelijk te realiseren. Daarvoor zijn flankerende maatregelen nodig.

Ervaring uit de praktijk
De NVM wil de komende periode graag de kennis en ervaring van de makelaardij inzetten om energiebesparing tot een succes te maken. Energie en milieu zijn en blijven onderwerpen van de toekomst. Door van meet af aan betrokken te zijn bij het proces, kan er wellicht sturing aan worden gegeven.

Initiatieven
Eén van de concrete initiatieven is het actief verzamelen van gegevens over de ervaringen met het label door middel van een uitgebreide enquête onder de eigen leden.

Ook wordt in samenwerking met SenterNovem een onderzoeksvraag uitgezet voor een afstudeerder/stagiaire over de effecten van het energielabel op de prijsvorming van woningen.

Daarnaast wordt het landelijke IT-netwerk voor makelaars, TIARA, aangepast om het aanvragen van een energielabel te vergemakkelijken. Verder blijft de NVM actief in het landelijke samenwerkingsplatform Meer met Minder, waarin een groot aantal maatschappelijke organisaties samenwerken op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Bovendien kan zowel de aankopende als verkopende makelaar een belangrijke rol spelen door klanten maatwerkadvies te bieden op het gebied van energiebesparing.

Voorstander
De NVM blijft voorstander van het energielabel en vindt nog steeds dat het energielabel toegepast moet worden, ondanks zijn imperfecties. Het is en blijft een wettelijke verplichting.

terug naar het nieuwsoverzicht