Ontwikkeling huizenprijzen 2008

Haarlem, zaterdag 15 maart 2008

De verwachting van de prijsontwikkeling van koophuizen in 2008 volgens enkele geldverstrekkende instellingen en de NVM 

Rabobank verwacht voor 2008 prijsstijging van 3,25 procent
December 2007. Volgens de Rabobank zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse woningmarkt gematigd positief. “De verwachte prijsontwikkeling zal in 2008 kleiner zijn dan dit jaar, maar een toename met 3,25 procent is nog altijd aanzienlijk. Zeker nadat de prijzen al enkele jaren met circa 5 procent zijn gestegen, terwijl de kapitaalmarktrente in deze periode ook is toegenomen.” Een gevolg van de prijs- en rentestijgingen is wel dat de betaalbaarheid van koopwoningen komend jaar verder verslechtert. Dit vormt steeds meer een barrière voor in- en doorstroming op de woningmarkt. Bovendien valt de productie van nieuwbouwwoningen al jaren tegen, ondanks de krapte op de markt. De sterke afname van het aantal bouwvergunningen baart volgens de bank dan ook zorgen.

Postbank: "Gemiddelde prijsstijging van 3 procent in 2008"
December 2007. De Postbank verwacht een stijging van 3 procent in 2008, een lichte afvlakking ten opzichte van de 4,5 procent in 2007. Een sterke prijsdaling is volgens de economen voorlopig niet aan de orde. Dit komt door de afwezigheid van normale marktwerking die de prijzen in stand houdt. Overheidsmaatregelen werken het woningtekort in de hand. De oplossingen zijn volgens de economen van de Postbank: afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en liberalisering van het bouw- en huurbeleid.

NVM verwacht verder oplopende huizenprijzen

Oktober 2007. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) verwacht dat de gemiddelde huizenprijs prijs dit jaar verder oploopt. De betaalbaarheid van koopwoningen dreigt daardoor volgens de makelaarsorganisatie nog meer onder druk te komen staan dan nu al het geval is. De stijging van de huizenprijs in het overgrote deel van Nederland gaat harder dan de inflatie. NVM-voorzitter Ger Hukker noemt deze trend verontrustend, omdat die ontwikkeling gepaard gaat met een geringe bouwproductie, een stagnerende loonontwikkeling en een licht oplopende rente.

ABN AMRO: Gemiddelde prijsstijging van 5,5 procent over 2007
December 2006. Volgens ABN AMRO blijven de huizenprijzen ook volgend jaar stijgen. Van 4 procent in 2006 verwachten de economen van de bank een stijging van 5,5 procent in 2007. Voor starters is dat slecht nieuws, want zij kunnen zich nauwelijks nog een huis veroorloven. Starters die volgend jaar een huis kopen zijn volgens de ABN AMRO naar verwachting 33,5% van hun besteedbaar inkomen kwijt aan nettowoonlasten. Beperking of afschaffen van de overdrachtsbelasting maakt het kopen van een huis aantrekkelijker. Mensen die slechts enkele jaren ergens verwachten te blijven wonen, kopen dan eerder een huis.

terug naar het nieuwsoverzicht