Nieuw verzoek verhoging NHG-grens

Haarlem, woensdag 3 juni 2009

Vrijdag 15 mei stuurde minister Van der Laan zijn langverwachte brief naar de Kamer, met daarin de nadere uitwerking van de crisismaatregelen die het kabinet treft voor de woningmarkt. Na driemaal uitstel van de brief - bij elkaar ruim drie weken vertraging - waren de verwachtingen hoog gespannen. Nu blijkt dat deze brief nauwelijks aanvullingen bevat op de algemene kabinetsbrief van eind maart, is teleurstelling dan ook alom aanwezig in het veld. Ook de NVM heeft hierover bericht en reageerde in diverse media.

In zijn brief kondigt de minister een onderzoek aan naar verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tot 350.000. De NVM staat hier ambivalent tegenover. Enerzijds pleit zij - met inmiddels vele andere organisaties naast zich en een in december vrijwel Kamerbreed gesteunde motie tot gevolg - al sinds eind vorig jaar voor een verhoging en is het dus toe te juichen dat nu ook het kabinet het formeel overweegt. Anderzijds is nu reeds een half jaar verstreken sinds het NVM-pleidooi en betekent een onderzoek opnieuw uitstel. Dat terwijl ook professor Eichholtz (hoogleraar Real Estate Finance verbonden aan de universiteit van Maastricht) vorige week nog zijn onderzoek presenteerde, dat een verhoging wetenschappelijk onderbouwde. In de wandelgangen zingt dan ook rond dat het om een politiek compromis gaat tussen minister Van der Laan (inmiddels overtuigd voorstander) en minister Bos (tegenstander).

Mede op verzoek van de NVM afdeling Belangenbehartiging is samen met MKB Nederland een nieuwe dringende oproep richting de Tweede Kamer uitgegaan, om niet langer te wachten, maar zo spoedig mogelijk de NHG te verhogen. Daarnaast wordt in het gezamenlijke schrijven gepleit om in het algemeen meer doortastende maatregelen te treffen voor de vastgoedmarkt, zoals bijvoorbeeld toepassing van het lage BTW-tarief in de bouw (nu ook Europees mogelijk). De oproep is naast NVM Belangenbehartiging en MKB, tot stand gekomen in samenwerking met o.a. BouwendNL en Aedes.

Hierna volgt de belangrijkste passage: 
"Voor MKB-Nederland heeft een verhoging van de garantiegrens NHG (nu €265.000) naar €350.000 absolute prioriteit. Ook vanuit de wetenschap is reeds steun voor die maatregel. Professor Piet Eichholtz, hoogleraar Real Estate Finance verbonden aan de universiteit van Maastricht, deed onlangs onderzoek naar het effect van het verhogen van de garantiegrens.

Volgens Eichholz leidt in bijna alle gevallen het optrekken van de grens tot extra liquiditeit. Banken gaan namelijk makkelijker hypotheken verstrekken. Bovendien krijgen kopers die een hypotheek met NHG afsluiten korting op hun hypotheekrente die kan oplopen tot 0,5 tot 0,6 procentpunt (tegenover de rentekorting staat alleen een eenmalige afsluitprovisie), hetgeen ertoe leidt dat meer mensen huizen gaan kopen.

Bovendien geeft het mensen ook een veiliger gevoel als hun huis onder de NHG valt, waardoor de aanschaf van een huis ook wordt gestimuleerd. Het Waarborgfonds Eigen Woning dat de Nationale Hypotheek Garantie uitvoert ziet nog een ander voordeel van het verhogen van de garantiegrens, namelijk een betere risicospreiding.

Mensen met minder geld en dus goedkopere woningen komen eerder in de financiële problemen. Gaan meer kapitaalkrachtiger mensen met duurdere huizen zich verzekeren, dan zal er waarschijnlijk relatief meer premie binnenkomen dan hier uitkeringen tegenover staan. Tenslotte moeten wij ons realiseren dat het om een garantstelling gaat, waar premieheffing tegenover staat, en dus niet om extra uitgaven."

terug naar het nieuwsoverzicht