Koopsubsidie raakt op per half april

Haarlem, dinsdag 23 maart 2010

Mensen die een huis kopen en in aanmerking willen komen voor koopsubsidie, moeten er snel bij zijn. Tot ongeveer half april is daar geld voor.

Eerder meldde de minister dat het budget hoogstwaarschijnlijk eind mei op zou zijn. Door het succes van de subsidieregeling komen er steeds meer aanvragen binnen en is het geld voor deze maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten naar verwachting eerder op. Dat heeft minister Van Middelkoop vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Met de koopsubsidie wil de overheid bevorderen dat ook mensen met een bescheiden inkomen een huis kunnen kopen. Bij een koopwoning van maximaal € 167.300,-, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming krijgen in de maandelijkse hypotheeklasten. Die voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW).

Vooral starters op de woningmarkt doen de laatste tijd steeds vaker een beroep op de koopsubsidie. De koopsubsidie zou sowieso per 2012 worden stopgezet, had de bewindsman op Prinsjesdag al aangekondigd. Maar vanwege de grote populariteit van de subsidieregeling is het geld dat daarvoor was uitgetrokken al bijna op.

Op de site van Agentschap NL, de uitvoerder van de regeling,  is informatie te vinden over onder meer de voorwaarden om voor de koopsubsidie in aanmerking te komen.

terug naar het nieuwsoverzicht