Hypotheekrenteaftrek en verhuur

Haarlem, woensdag 2 september 2009

Om woningeigenaren in deze moeilijke tijd tegemoet te komen heeft de Staatssecretaris van Financiën een maatregel genomen ten aanzien van de te koop staande voormalige eigen woning.
 
Op dit moment geldt de regel dat op de eerste dag dat de woning verhuurd is, het recht op hypotheekrenteaftrek vervalt. Ook na beëindiging van de huur heeft men geen recht meer op de aftrek van de hypotheekrente.
Om dit te voorkomen heeft de Staatssecretaris besloten dat na afloop van een periode van verhuur van de te koop staande voormalige eigen woning de hypotheekrenteaftrek herleeft voor de resterende periode waarin dubbele hypotheekrenteaftrek toegestaan is.

De maatregel geldt in beginsel alleen voor gevallen waarbij de verhuur een aanvang neemt op of na 1 januari. De maatregel heeft een tijdelijk karakter voor de duur van twee jaar. Na 1 januari 2012 zal de huidige regeling weer terugkeren.
De voorgestelde maatregel wordt in het najaar opgenomen in een door het kabinet bij de Tweede Kamer in te dienen wetsvoorstel.

terug naar het nieuwsoverzicht