Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Haarlem, woensdag 1 september 2010

Consumenten hebben zowel het aantal woningverkopen als de woningprijzen in de afgelopen maanden zien zakken. Voor de komende twaalf maanden voorzien zij nog licht dalende huizenprijzen. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week onder gemiddeld 49.000 respondenten per dag. In de komende tien jaar zien de ondervraagden de huizenprijzen gemiddeld met 1% per jaar stijgen.

Minder transacties 

Het aantal transacties op de woningmarkt is laag en is volgens consumenten de laatste drie maanden verder gedaald. Het aantrekken van het aantal verkopen wacht op een verder herstel van de arbeidsmarkt en een aansterkend consumentenvertrouwen. Dat vertrouwen kan worden geholpen door meer duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek.

Prijsdalingen nemen af 

De daling van de huizenprijzen neemt de laatste maanden af. Die trend zet volgens consumenten door. Over het afgelopen halfjaar zag 34% van de respondenten op de ING Vraag van Vandaag dalende en 17% stijgende woningprijzen. Voor het komend halfjaar verwacht nog maar 25% een daling en voorziet 22% hogere huizenprijzen.

Stijging op langere termijn 

Ondervraagden zien de komende twaalf maanden de huizenprijzen nog licht dalen (met 0,2%) om in de jaren daarna weer te gaan stijgen. De komende tien jaar gaan zij uit van een gemiddelde jaarlijkse stijging van ongeveer 1% - minder dan de verwachte inflatie. Woningen zouden dan in 2020 10% duurder zijn dan nu. Uitgaande van ongewijzigd overheidsbeleid, denkt het ING Economisch Bureau dat de huizenprijzen op termijn minimaal de inflatie (van ongeveer 2%) moeten kunnen bijhouden.

terug naar het nieuwsoverzicht