Geen starterslening meer

Haarlem, donderdag 3 juni 2010

De laatste VROM Starterslening is verstrekt. Nadat eerder de koopsubsidie is afgeschaft, zijn hierdoor geen toeslagen meer beschikbaar voor starters op de woningmarkt. Door een verviervoudiging van het aantal aanvragen voor de VROM Starterslening in de afgelopen periode, is de bodem van het VROM Startersfonds van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) eerder bereikt dan voorspeld. Dit betekent dat gemeenten en provincies het nu weer op eigen kracht moeten doen.

Volgens Elly van Sluis-Barto, directeur van SVn, heeft het grotendeels wegvallen van de voorzieningen voor starters desastreuze gevolgen voor de dynamiek op de woningmarkt. "De koopsubsidie en de VROM Startersleningen maken het voor de starter mogelijk om een eigen woning te financieren. Het wegvallen van de Rijksbijdrage voor de Starterslening frustreert ook de doorstroming onder eigenaren van starterswoningen naar een hoger segment."

Daarnaast heeft de stagnatie van de startersvraag ernstige gevolgen voor regionale economische ontwikkelingen. Van Sluis-Barto: "Als de woningmarkt stagneert, lopen bouwfondsen hun kopers mis, zien bouwmarkten en grondstofleveranciers hun omzetten dalen en verliezen hypotheekverstrekkers, notarissen en bouwbedrijven veel van hun klanten.' Het SVn roept de Rijksoverheid, provincies en gemeenten op om extra geld voor Startersleningen beschikbaar te stellen.

De VROM Starterslening bestaat uit de bijdragen van het Rijk en van de gemeente en/of provincie. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat de koper - op basis van het inkomen - bij de bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van het inkomen en het eigen geld van de Starter en de voorwaarden van de gemeente.

Woordvoerder Roeland Kimman van de NVM vindt het ‘een kwalijke zaak' dat er geen mogelijkheden meer zijn voor starters om geld te lenen. "Dit bemoeilijkt hun toetreding tot de woningmarkt en ze zijn nu aangewezen op leningen van familie en vrienden. De dynamiek op de woningmarkt wordt zo beperkt."  

terug naar het nieuwsoverzicht