Afschaffing vrijstelling overdrachtsbelasting

Haarlem, vrijdag 2 oktober 2009

In de huidige regeling hebben rechtspersonen die hoofdzakelijk de instandhouding van rijksmonumenten ten doel hebben, recht op vrijstelling van overdrachtsbelasting bij verkrijging van rijksmonumenten. Sinds 1 mei 2009 is deze regeling verruimd. Het Gerechtshof te Den Haag heeft de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij verkrijging van rijksmonumenten toegepast bij een verkrijging door een particulier.

Naar aanleiding van deze uitspraak is deze vrijstelling ook van toepassing verklaard op verkrijgingen door particulieren en niet aangewezen rechtspersonen. In het besluit tot toepassing van de vrijstelling bij verkrijging door particulieren en niet aangewezen rechtspersonen, was uitdrukkelijk aangegeven dat de maatregel een voorlopig karakter had en dat er een evaluatie plaats zou vinden.

Als gevolg van deze evaluatie wordt volgend jaar de vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij verkrijging van monumenten geheel afgeschaft. Ook de uitbreiding van de vrijstelling naar verkrijgingen door particulieren en niet aangewezen rechtspersonen wordt afgeschaft.

De reden hiervoor is dat het doel van de vrijstelling, het onderbrengen van monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988 bij ideële monumentenorganisaties om deze in stand te houden, door de regeling nauwelijks wordt gestimuleerd. In plaats van de bestaande fiscale faciliteit komt er een subsidieregeling ten behoeve van het in stand houden van monumenten.

terug naar het nieuwsoverzicht