2e Kamer akkoord met verlaging overdrachtsbelasting

Haarlem, maandag 25 juni 2012

Vanaf 15 juni 2011 is voor de verkrijging van woningen het tarief voor de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd naar 2 procent. Deze tijdelijke maatregel loopt tot 
1 juli 2012. In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012 het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel naar 2 procent te verlagen. Deze wijziging zal opgenomen worden in een wetsvoorstel.

Vooruitlopend op de wetswijziging heeft de staatssecretaris van Financiën op 25 mei jongstleden goedgekeurd dat voor de heffing van overdrachtsbelasting een tarief van 2 procent wordt toegepast bij de verkrijging op of na 1 juli 2012 van een woning. Dit besluit geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel tot wet is verheven.

Wetsvoorstel door de Tweede Kamer 
De Tweede Kamer is op 21 juni akkoord gegaan met het wetsvoorstel waarin de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 zijn uitgewerkt (33287).  Dit wetsvoorstel bevat onder meer een structurele verlaging van het overdrachtsbelastingtarief voor woningen van 6 procent naar 2 procent. De Eerste Kamer hoopt het wetsvoorstel waar mogelijk vóór aanvang van het zomerreces 2012 aan te nemen. Zodra de Eerste Kamer het voorstel heeft aangenomen informeren wij u nader.

terug naar het nieuwsoverzicht